Küldöttgyűlési meghívó - 2015.11.13. Budapest

A Magyarországi Kobayashi Dojok Egyesülete (székhelye: 2440 Százhalombatta, Jókai köz 3. II/1.) küldöttgyűlésére.

A küldöttgyűlés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus
III. sz. Tornaterme
1101 Budapest, Hungária krt. 9.

A küldöttgyűlés időpontja: 2015. december 13. 10.00 óra.

NAPIRENDI PONTOK:
1. Szakmai beszámoló az elmúlt 5 évről
E.a.: Dr. Szabó Balázs, Magyar László
2. Gazdasági beszámoló az elmúlt 5 évről
E.a.: Dr. Szabó Balázs
3. Az MKDE alapszabály módosításának ismertetése
E.a.: Dr. Havasi Tamás
4. Tisztújítás (elnökség, felügyelő bizottság és titkár megválasztása)

Figyelemfelhívás:
A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.
Ha a küldöttgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt küldöttgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 10:30 órakor kerül megtartásra.

A megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Pusztaederics, 2015. november 12.

Tisztelettel:
Virga János sk.
titkár