Vizsgák

Egyesületünk a kyu-fokozatokra saját hatáskörben vizsgáztat, a dan-vizsgáztatást a Japán Kobayashi Dojo kiküldött oktatói végzik.

Kyu-fokozatok - Kyu vizsgák

Kyu vizsga díj egységesen: 3.000 Ft.

Gyermekek részére 14. kyu fokozattól folytatunk vizsgáztatást, akik e rendszerbe életkoruknak megfelelően kapcsolódnak be. A gyermek-fokozatoknak központilag meghatározott vizsgaanyaga nincs, az egyes oktatók maguk írják elő tanítványaik számára a követelményeket.
A gyermek-, illetve alsó kyu-fokozatok (7-6.kyu) vizsgái helyben, az adott dojóban történnek évente 3 alkalommal a központi vizsgákat megelőzően. 5. kyu-tól kezdve a vizsgáztatás központilag történik, március, július és november hónapokban. A központi vizsgákon az értékelést vizsgabizottságok végzik, amelyek tagjai Egyesületünk dan-fokozatú oktatói közül kerülnek ki. A vizsgabizottság tagjainak kiválasztását, és központi vizsgák szakmai felügyeletét a Technikai Bizottság végzi.

Dan vizsga felkészülést segítő felmérő vizsga

Az MKDE Technikai Bizottsága évente egy felkészülést segítő felmérő vizsgát tart. Minden évben az MKDE őszi központi kyu vizsga napján a következő évben vizsgázni szándékozók a TB által tartott felkészülést segítő felmérő vizsgája. Három bizottsággal hajtandó végre, 1. dan, 2. dan, 3-4. dan megosztásban. A felmérő vizsga 90 perc időtartamú és két részből áll. A jelöltek ukéval bemutatják a technikákat, amely 30 perc időtartam, majd a második részben a bizottságok segítő észrevételei alapján folytatják a felkészülést. A részvétel erősen ajánlott a vizsgázók számára, azonban a távol maradás nem zárja ki a dan vizsgára jelentkezést!

Dan elővizsga

A tavaszi illetve a nyári dan vizsgák előtti az MKDE központi kyu vizsgák napján a TB által tartott dan elővizsga. A dan elővizsgán való részvétel kötelező! A bizottság elnöke a TB elnöke. Nem bocsátható dan vizsgára az, aki a TB által tartott tavaszi, illetve nyári dan vizsgát megelőző elővizsgán nem vett részt, ez alól semmilyen kivétel nem tehető! A dan elővizsga csak az azt közvetlenül követő dan vizsgára érvényes! Amennyiben a jelölt nem vesz részt azon, a következő dan vizsga előtt újból dan elővizsgát kell tennie!

Dan-fokozatok - Dan vizsgák

Egyesületünk dan vizsgáztatása az Aikikai keretein belül, a Kobayashi Dojo oktatói előtt történik. Az Egyesületünk által kiadott dan-fokozatok kivétel nélkül a világon mindenhol elismert Aikikai-fokozatok, amelyeket a tokiói Honbu Dojo bocsát ki.
Vizsgára jelentkezni mindenkinek a saját oktatójánál kell. Az aktuális jelentkezési határidőket az Eseménynaptár tartalmazza.
A végső megmérettetés a Kobayashi Dojo mesterei előtt történik a Tavaszi és Nyári Edzőtábor alatt megrendezésre kerülő vizsgákon.

Kivárási idők a fokozatok között

Az MKDE Technikai Bizottsága a Japán Kobayashi dojó által kiadott vizsgaanyagban meghatározott minimális feltételeken kívül, egyes fokozatoknál további kivárási időt, illetve edzőtábori részvételt határoz meg.

Kivárási idők a Kyu- fokozatok között
7. Kyu + 3 hónap (összesen a gyakorlás kezdetétől minimum 6 hónap)
5. Kyu
4. Kyu + egy vizsgakivárás
3. Kyu + egy vizsgakivárás
2. Kyu + két vizsgakivárás
1. Kyu + két vizsgakivárás + legalább 4 nap edzőtábori részvétel

Kivárási idők a Dan-fokozatok között
1. Dan + minimum egy év az 1.kyu után + legalább 4 nap edzőtábori részvétel
2. Dan + egy vizsgakivárás + legalább 8 nap edzőtábori részvétel
3. Dan + egy vizsgakivárás + legalább 16 nap edzőtábori részvétel
4. Dan + egy vizsgakivárás + legalább 24 nap edzőtábori részvétel

A fokozatok jelzése

A gyermekfokozatok ruhán való jelzésére minden dojo maga dolgoz ki egy rendszert, általában az övre varrt csíkok, színes övek, illetve a kettő kombinációjának formájában. A felnőttek fokozata 3. kyuig nincs jelezve (fehér öv), a 2-1. kyu jelzése barna övvel történik, a dan-fokozatúak fekete övet és hakamát viselnek.

Vizsgaidőpontok

A központi kyu vizsgák, illetve a dan vizsgák időpontjait az MKDE elnöksége határozza meg, ezek megtalálhatók az Eseménynaptárban.
 

Vizsgakövetelmények

Az egyes fokozatok követelményeit a Kobayashi Dojo minden év január 15-én adja ki és küldi el partner-szervezeteinek.