Küldöttgyűlés meghívó - 2016. december 10.

MEGHÍVÓ
A Magyarországi Kobayashi Dojok Egyesülete (székhelye: 2500 Esztergom, Dessewffy A. u. 15.) küldöttgyűlésére.
A küldöttgyűlés helye: Tungsram csarnok 1044 Budapest Megyeri u. 6 (klubszoba)
A küldöttgyűlés időpontja: 2016. december 10. 10.00 óra.
A KGY időpontját szándékosan a Honshin Nappal egyeztettük össze, így utána minden érdeklődő részt tud venni az ünnepségen is.

Üdvözlettel:
MKDE elnökség

NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló az elmúlt küldöttgyűlés óta történt egyesületet érintő eseményekről
E.a.: Magyar László
2. MKDE 2017. évi tervezett események ismertetése
E.a.: Magyar László
3. Alapszabály módosítása az éves tagdíj vonatkozásában
E.a.: Dr. Havasi Tamás
4. Beszámoló a 2016. évi nyári MKDE edzőtáborról
E.a.: Magyar László
5. Yasuo Kobayashi soshihan 80. születésnapjának alkalmából rendezett ünnepségre nyújtott
egyesületi támogatási döntés módosítása
Ea.: Magyar László
6. MKDE adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának ismertetése
E.a.: Debreceni Péter
7. Az MKDE bankszámláján található pénzeszköz befektetése
Ea.: Zsiga Sándor
8. MKDE Szervezeti Működési Szabályzatának ismertetése
E.a.: Dr. Balogh Gábor
9. Egyebek
Figyelemfelhívás:
A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz.
Ha a küldöttgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt küldöttgyűlés ugyanazon a helyen,
ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 10:30 órakor kerül megtartásra.
A megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban
feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.
Esztergom, 2016. november 24.
Tisztelettel:
Magyar László sk.
elnök