Meghívó - Küldöttgyűlés

A Magyarországi Kobayashi Dojok Egyesületének 2017. évi, soron következő küldöttgyűlését az alábbi helyen és időpontban rendezzük meg:
A küldöttgyűlés helye: Tungsram csarnok 1044 Budapest Megyeri u. 6 (klubszoba)
A küldöttgyűlés időpontja: 2017. május 20. 14.00 óra.

NAPIRENDI PONTOK:  

  1. Beszámoló az elmúlt küldöttgyűlés óta történt egyesületet érintő eseményekről

E.a.: MKDE elnökség

  1. Az SZMSZ módosítása az MKDE vizsgaszabályzata vonatkozásában

E.a.: Magyar László

  1. MKDE adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának ismertetése

E.a.: Debreceni Péter

  1. Beszámoló a 2017. évi tavaszi MKDE edzőtáborról

E.a.: MKDE elnökség

  1. Gazdasági beszámoló a 2016. évről

Ea.: MKDE elnökség

A Felügyelő bizottság 2016. évi beszámolóval kapcsolatos jelentésének ismertetése

Ea: MKDE Felügyelő bizottság

  1. Egyebek

Figyelemfelhívás:

A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Ha a küldöttgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt küldöttgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 14:30 órakor kerül megtartásra.

A megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Esztergom, 2017. május 12.

Tisztelettel:

Magyar László sk.

elnök